سفارش تبلیغ
صبا ویژن

تاسیسات حرارتی و برودتی

تجهیزات مرتبط با چیلرهای جذبی

چیلر جذبی برای گرفتن گرما و انتقال آن به محیط خارج نیاز به تجهیزاتی دارد که در این فصل به اختصار مورد بررسی قرار می گیرند.
به طور کلی چند سیکل خارجی یا چیلر جذبی در ارتباند که عبارت اند از؛
1- سیکل تامین منابع انرژی که بین منبع تولید حرارت و چیلر در ارتباط است و حرارت لازم برای چیلر را از بویلر به چیلر منتقل می کند.
2- سیکل آب چیلر؛ آب چیلر بین ساختمان و چیلر دائما در گردش می باشد و وظیفه آن گرفتن انرژی از ساختمان و انتقال آن به چیلر می باشد.
3- سیکل آب کولین، آب کولینگ بین چیلر و برج خنک کن در گردش می باشد و وظیفه آن گرفتن انرژی های داخل چیلر (انرژی که از ساختمان آمده و توسط منبع حرارت به چیلر منتقل شده) و انتقال آنها به برج خنک کن می باشد و برج خنک کن نیز وظیفه انتقال این انرژی ها به محیط را دارد.

http://admachine.ir